קרן צדקה

KErEN-ZDAKAאודות העמותה

עמותת קרן צדקה שעל יד ישיבת הסדר ירוחם (ע"ר) הוקמה על ידי מספר מתלמידי הישיבה לפני כ20 שנה, ונרשמה כעמותה בשנת 2007. במהלך השנים היקף הפעילות גדל מאוד וכיום העמותה מפעילה מספר פרויקטים עם כ15 מתנדבים קבועים, מאות שעות התנדבות בחודש ותמיכה למאות משפחות בירוחם בשנה.

העמותה אינה מקבלת תמיכה ממשלתית, אלא רואה את עצמה כשליחה של הציבור לחלק את כספי הצדקה שלו. כל פעילי העמותה הינם מתנדבים ופועלים בהוצאות תפעול מינימליות, וזהו חלק מייחודה של העמותה, שכל כספי התרומות של הציבור מגיעים למטרות צדקה וחסד.

 

חזון ודרך

בקרן הצדקה אנו מאמינים  כי ביכולתו, זכותו וחובתו של כל אדם להגיע לעצמאות, ומתוך אמון באדם והעצמה נוכל לסייע למי שמתקשה בכך בשלבים השונים.

לאור זאת , חזון קרן הצדקה הוא בעיקר לאפשר לפונים עצמאות ויציבות מבחינה כלכלית וליצור התנהלות כלכלית נכונה ויציבה לכלל הפונים, כל זאת מתוך שמירה על כבודו העצמי והחברתי של האדם לאור משנת הרמב"ם בהלכות צדקה.

מתוך כך, אנו בוחרים בדרכים של נתינת צדקה מתוך רצון ליצור תהליך נכון ובריא מעבר לנתינת העזרה החד-פעמית. כחלק מחזון זה העמותה משקיעה רבות בניסיון לבנות ליווי כלכלי למשפחה וכן השקעה בפרויקטים המאפשרים העצמה לפונים.

 

העמותה פועלת במספר פרויקטים ואפיקים חלקם תוך שיתוף פעולה עם גורמי הרווחה בירוחם.

 

אישור ניהול תקין וסעיף 46

לעמותה אישור ניהול תקין מרשם העמותות ברציפות מיום הקמתה, וכן תרומות הניתנות לקרן מוכרות לצרכי מס ע"פ סעיף 46.