אודות הקהילה

מאה וחמישים המשפחות שמשתייכות לקהילת בני עקיבא בירוחם מעורבות בעיירה במערכות השונות – במערכת החינוך, הרווחה, הבריאות ובמערכות השלטון המקומי. משפחות הקהילה שולחות את ילדיהם למערכת החינוך של ירוחם. הילדים לומדים בגנים העירוניים ובבית הספר הממלכתי דתי 'קול יעקב' ופעילים בסניף בני עקיבא המקומי. רבים מההורים מעורבים בעשייה במערכת החינוך כחלק מצוותי ההוראה ובמסגרת ועדי ההורים. חלק ניכר ממשפחות הקהילה מתגוררות בבתים שבנו או רכשו במגוון שכונות בעיירה.

קהילת בני עקיבא מורכבת מבוגרי גרעיני נח"ל שהגיעו לירוחם בשנות ה-80, בוגרי ישיבת ההסדר בירוחם שהוקמה בראשית שנות ה-90, בוגרי סניף בני עקיבא המקומי, משפחות ותיקות בירוחם, ומשפחות חדשות. הקהילה פועלת מתוך שאיפה מתמדת ליצירת חיים משותפים ומעורבים בין אוכלוסיות שונות במוצאן ובתרבותן והדגשת הצורך בשילוב, חיבור ושותפות בין גוונים שונים של האוכלוסיות בירוחם.

 

הקהילה פועלת בשני ערוצים במקביל:

כלפי חוץ: עם הפנים לקהילה הרחבה בישוב על גווניה השונים, ובהתאם לצרכיה המשתנים. הפעילות בערוץ זה נעשית באמצעות חיזוק המוסדות השונים הקשורים לקהילה, ובאמצעות הפרויקטים הרבים המופעלים על ידי חבריה.

כלפי פנים: לגיבוש הקהילה ולחיזוק אורחות חייה המשותפים. הפעילות בערוץ זה נעשית באמצעות קיום ועדות שונות, אירועים רבים, ומפגשים.

 

ועוד קצת מספרים…..

למעלה מ 70 מורים מחברי הקהילה מלמדים במערכת החינוך בירוחם ומחוצה לה.

350 איש משתתפים במסיבת הפורים של הקהילה, מידי שנה.

100 תלמידים לומדים בתלמוד התורה שהוקם על ידי הקהילה עבור ילדי בית הספר הממ"ד

250 בתי אב בירוחם מקבלים תווי קניה מקרן הצדקה של הקהילה, שלוש פעמים בשנה

30,000 איש מתארחים ב'מדרשת ביחד' מידי שנה.

230 תלמידים לומדים בישיבה התיכונית 'בלבב שלם' שהוקמה על ידי ישיבת ההסדר והקהילה.

60  בוגרים של ישיבת ההסדר בחרו להישאר לגור בירוחם.

30 משפחות של תלמידים מישיבת ההסדר שהתחתנו ונשארים ללמוד גרים כאן במסגרת "כולל" כל שנה.